Měkké cíle a jejich ochrana: Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru

CGE na Pražské bezpečnostní konferenci s podtitulem Česko a Evropa 100+ .
16.11.2018
Bezpečnost a inovace
22.1.2019

Měkké cíle a jejich ochrana: Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Mezinárodní vědecká konference, pořádaná Policejní akademií České republiky v Praze, ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti České republiky pod záštitou rektora Policejní akademie České republiky v Praze, doc. JUDr. Mgr. Josef Salače, Ph. D., Dr.h.c.