Společnost CyberG Europe poskytuje audity, školení a konzultační činnosti v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti.

Rutinně dnes také na špičkové úrovni školíme komplex právních aspektů kybernetické bezpečnosti, v návaznosti na evropskou a českou legislativu.

S partnery provádíme speciální simulace a kurzy na téma aktivní střelec, krizová komunikace, konflikt vyvolaný osobou pod vlivem návykových a omamných látek, předcházení incidentů s dezorientovanou osobou nebo s osobou pod vlivem akutního stresu, atd.

Naši experti mají hluboké znalosti norem z oblasti bezpečnosti i kybernetické bezpečnosti, jako jsou například ISO 27 K, NIS, ZKB, GDPR, eIDAS, atd.

Našim klientům je k dispozici i tým sociologů a psychologů s naprosto unikátním systémem pro Sociomapování a měření interakcí v reálném čase.