Společnost CyberG Europe poskytuje konzultační činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vede nás k tomu skutečnost, že mnoho zákazníků v rámci svých inovačních strategií realizuje projekty tzv. „digitálních transformací“, které znamenají rostoucí elektronizaci, automatizaci a celkovou kybernetickou propojitelnost všech systémů. Tím vzniká velký manipulační prostor a příležitost pro potenciální útočníky. Před managementy společností stojí nelehká úloha, jak tato rostoucí kybernetická rizika promítnout do svých rozvojových strategií. Zvládání kybernetických rizik se tak stane klíčovým pilířem úspěšnosti společnosti.

Rutinně dnes také na špičkové úrovni školíme komplex právních aspektů kybernetické bezpečnosti, v aktuální i očekávané komplexnosti příslušných evropských i českých regulací.

Naši experti mají hluboké znalosti norem z oblasti bezpečnosti i kybernetické bezpečnosti, jako jsou například ISO 27 K, NIS, ZKB, GDPR, eIDAS, atd.

Našim klientům je k dispozici i tým sociologů a psychologů s naprosto unikátním systémem pro Sociomapování a měření interakcí v reálném čase.