V jedinečné tréninkové aréně poskytujeme výcvik v kybernetické obraně a ochraně. Klademe velký důraz na vzájemnou interakci týmů, na lidský faktor a týmový výkon. Ucelený vzdělávací program následně promítáme do konzultační práce s klienty.

Výcvik v aréně reaguje na výzvy dnešního světa, které jsou spojeny s rostoucím riziky kybernetického napadení společností. Tato rizika úzce souvisí s rostoucí profesionalizací útočníků. Jejich motivace jsou ovlivněné konkurenčním soubojem, potřebou rychlého zbohatnutí, či vyřazením kritických infrastruktur zákazníka v případech, kdy jsou útoky financovány cizími vládami či teroristickými skupinami. Dalším negativním faktorem je zvyšující se operační prostor potenciálních útočníků a novodobých hackerů.

Unikátnost metodiky spočívá v ověření a vylepšení dovedností obranných týmů pod náporem reálných útoků - nikoliv simulací.

ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCVIKU

  • ověření a zvýšení odborné kvalifikace týmu,
  • prověření a nácvik spolupráce v týmu při nepříznivých podmínkách (časový stres, přetížení, nedostatečná kapacita týmu, neznámé hrozby, nedostatek znalostí a podobně),
  • procvičení a doplnění reálných zkušeností při zvládání incidentů dle připravených praktických scénářů,
  • zjištění limitů a omezení týmu.